Alle rechten voorbehouden, Scheepvaartmuseum vzw 2022©
Scheepvaartmuseum Baasrode vzw
Sint-Ursmarusstraat 137 9200 Baasrode
Telefoon: +32 (0)52 46 31 28 of Gsm:+32 (0)476 27 81 09 info@scheepvaartmuseumbaasrode.be
Bestuursleden Voorzitter Jan Annemans Carlo Van Hoey, ondervoorzitter Erik De Quick, secretaris Denise Van Stappen, penningmeester
Scheepvaartmuseum Baasrode VZW De vereniging ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement Dendermonde (KBO-nummer 0420.511.430. IBAN BE37 0011 3713 3828) Disclaimer Website en fotografie Achiel Triempont
Nieuwsbrief aanvragen of opzeggen
Scheepvaartmuseum Baasrode vzw
Bestuursleden Voorzitter Jan Annemans Carlo Van Hoey, ondervoorzitter Erik De Quick, secretaris Denise Van Stappen, penningmeester
Scheepvaartmuseum Baasrode VZW De vereniging ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement Dendermonde (KBO-nummer 0420.511.430. IBAN BE37 0011 3713 3828) Disclaimer Website en fotografie Achiel Triempont
Rond 1850 werd een Nederlands scheepstype in Baasrode geïntroduceerd en aangepast aan de lokale behoeften: de botter. Botters werden op de vroegere Zuiderzee ingezet om te vissen op allerlei vissoorten, afhankelijk van het seizoen. De afmetingen varieerden van 13m tot 15,50m. Het waren zeilschepen, uitgerust met een bun, een nat ruim, en een steekmast. De Baasroodse nijveraars pasten de schepen aan hun eigen doelstellingen: het vervoer van paling. Omwille van de vaste oeververbinding in Temse werden de aangekochte schepen omgebouwd met een “strijkende” mast; de nieuwe schepen werden groter, tot een lengte van 18 meter. Na Wereldoorlog I verdwenen de Baasroodse botters uit beeld, oorzaak was de ernstige vervuiling van het Scheldewater. Zij zijn echter nooit uit de Baasroodse geesten verdwenen, zij kregen zelfs een straat naar hen vernoemd. In 2009 besliste de VZW Scheepvaartmuseum Baasrode een replica te bouwen van de botter “Rosalie” van Jan Verheyen, zoon van Philippe Verheyen, burgemeester van Baasrode. Op 10 april 2010 werd, onder massale belangstelling, de kiel gelegd. In september 2019 was de bouw zover gevorderd dat er moest gedacht worden aan de aanschaf van de motor. Hiervoor viel de keuze op een Volvo-Penta D4 van 175pk. Meteen werd Volvo-Penta één van onze hoofdsponsors.
De toekomst. Er is nog heel wat werk aan de winkel! In 2020 werd de verdere afbouw van de romp voorzien. In 2021 komen de dekken aan de beurt. In 2022 de interieurs. In 2023 de inbouw van de motor en het roer. Zwaarden, mast en tuig komen later aan bod. Zo gauw de aangepaste steiger voorzien is kan het schip te water gelaten worden en ingezet voor passagiersvaart.
Sponsors: Het project is gestart in 2009 na sponsoring door het Reconversiefonds voor de scheepsbouw. Al vanaf het begin was Toerisme Vlaanderen de hoofdsponsor. Heel wat privaat sponsors hebben in de loop van de 10 jaar dat de bouw aansleept hun financiële krukken onder het project gestoken, met dank daarvoor. Ook u kunt ons financieel ondersteunen en niet zomaar, u doet er nog winst aan. Vanaf een storting van minimum €40 "per jaar" op de projectrekening nr. IBAN BE33 7460 2844 9946 BIC KREDBEBB BOUW BAASROODSE BOTTER “ROSALIE” van Herita, met vermelding “GIFT” Baasroodse botter “Rosalie” krijgt u een fiscaal attest en daardoor recht op op een belastingvermindering van 45% van uw gift, ook als privaat investeerder. Opmerking! Lidgelden worden niet geaccepteerd als gift.
III